cover.png, 99kB

TabyInstrukce pro účastníky

Akce probíhá za plného dopravního provozu, účastníci se zavazují dodržovat dopravní předpisy a startují zcela na vlastní nebezpečí a bez nároku na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele v případě úrazu. Kontroly jsou umístěny tak, že vždy k nim vede přechod nebo podchod. Má to být zábava, ne riskantní úprk!

Účastníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů, účastníci mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Každý účastník obdrží chvíli před svým startem mapu Prahy s linkami PID, jmény zastávek a 15 kontrolami s bodovou hodnotou 5-10-15 bodů. Cílem je v limitu tří hodin (180 minut) nasbírat co nejvíce bodů návštěvou kontrol a jejich označením do startovního průkazu. K přesunům mezi kontrolami využivají závodníci pěší chůze (běhu) a linek PID.

Přesun autem (i stopem), taxi, rikšou, autobusem mimo MHD, na kole, na kolečkových bruslích, koloběžce, skateboardu, segwayi či skákacích botách typu Poweriser není povolen!

Účastníci značí návštěvu kontrolního stanoviště buď označovacím strojkem, nebo voskovkou do papírového průkazu, přitom tak označují políčko s číslem stejným, jako je číslo kontroly.

Kontroly mimo zastávku jsou označeny červenobílým plastovým fáborem a visí na nich voskovky. Na kontrolách umístěných na zastávce není žádné značení, stačí najít jakýkoliv označovací strojek. V ojedinělém případě může být strojek a kontrola přímo v dopravním prostředku. V případě ztráty kontroly je na mapě ke každé kontrole uvedena kontrolní otázka. Odpověď na kontrolní otázku je v tomto případě nutné vepsat do příslušného políčka. Tato okolnost si vynucuje zajištění vlastní tužky nebo propisky s sebou při konání závodu

V případě překročení limitu se body odečítají následujícím způsobem: Prvních pět minut se penalizuje každá minuta 2 body, šestá a další načatá minuta již 10 body. V případě překročení limitu o 16 minut se odečítají všechny body!

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší čas.

Pořadatel nijak neřeší ani nezjišťuje situaci účastníků, kteří neprojdou cílem do uzávěrky cíle (19:16).

Potřeby nezahrnuté ve startovném:

Další informace

V rámci Studentského dne bude možné navštívit prostory fakulty, laboratoře a učebny. Studenti zde budou prezentovat své projekty a činnost organizací působících na univerzitě!


Děkujeme našim partnerům

partners.png, 42kB